Meist

MTÜ Virumaa Naiste Tugikeskus asutati novembris 2012.  Tugikeskus asutati naiste poolt eesmärgiga aidata naisi, kes on sattunud naistevasatse vägivalla ohvriks.

Naistevastase vägivalla ohvrite nõustamistega alustati aprillis 2013.a ning alates maist 2013.a  on võimalik ka turvakodus ööbida.

Tugikeskus loodi Lääne-Virumaale seeõttu, et 2012. aastal oli Lääne-Virumaa üks vähestest maakondadest Eestis, kus puudus eraldi naiste varjupaik. Samas vajadus naiste tugikeskuse järele oli  reaalselt  maakonnas olemas ning see ajendaski rajama Rakveresse naiste tugikeskust.

Tugikeskus pakub mitmekesiseid teenuseid naistevastase, sh lähisuhte vägivalla ohvriks langenud naistele. Tugikeskusesse võib pöörduda naine, kes tahab rääkida  tema elus aset leidnud vägivallast ning  otsib väljapääsu vägivalla ringist.

Majutust pakub tugikeskus Rakvere linnas 3-toalises kõigi mugavustega korteris. Naistevastase vägivalla ohvrist naine saab vajadusel koos lastega viibida turvakodus, kus neile on olemas kõik eluks esmavajalik.Turvakodu asukoht on salastatud.

Nõustamised toimuvad alates detsembrist 2013 nõustamisruumis asukohaga Laada 3a, Rakvere.

2013. aastal toetas Tugikeskuse  rajamist ning arendamist Hasartmängumaksu Nõukogu. Lisaks  ulatasid oma abikäe mitmed eraannetajad, annetades asju turvakodu sisutamiseks.

Virumaa Naiste Tugikeskuses abistavad naisi tugikeskuse töötajad, vabatahtlikud, jurist ja psühhoterapeut.

Kuni aastani 2014 toetas meie tegevust Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Aastatel 2014-2016 saime oma tegevuseks toetust Sotsiaalministeeriumi poolt riigieelarve eraldiste ja Norra toetusprogrammi kaudu. Aastal 2017-31. juuli 2018 jätkasime tegevust vabatahtliku töö ja annetuste abil.

Alates 1. augustist kuni 31. detsembrini 2018 toetab meie tegevust Sotsiaalkindlustusamet.