Tutvustus

MTÜ Virumaa Naiste Tugikeskus asutati novembris 2012. aastal. Naistevastase vägivalla ohvrite nõustamistega alustati aga aprillis 2013 ning alates maist 2013 on võimalik olnud ka ööbida majutuskohas (turvakodus).

Tugikeskus loodi Lääne-Virumaale seetõttu, et 2012. aastal oli Lääne-Virumaa üks vähestest maakondadest Eestis, kus puudus eraldi naiste tugikeskus (vana nimetusega varjupaik) ning spetsiaalne teenus abivajajatele.

Alates 2012. aastast on tugikeskus Lääne-Virumaal järjekindlalt tegutsenud naiste abistamisega, hoolimata sellest, kas kogu aeg on olnud teenuse jaoks rahastuse toetus riigi poolt või mitte.

Usume, et vägivallavaba elu on iga naise põhiõigus ning seetõttu lähtutakse võrdse kohtlemise põhimõttest kõigile naistele teenuse osutamisel.

Kõik tugikeskuses töötavad spetsialistid on eriteadmistega naistevastasest vägivallast ja pikaajalise töökogemusega.

Tugikeskus pakub erinevaid teenuseid naistevastase, sh perevägivalla ohvriks langenud naistele:

1. Nõustamine

Tugikeskusesse võib nõustamiseks helistada ööpäevaringselt naine, kes tahab rääkida tema elus aset leidnud vägivaldsest olukorrast hoolimata sellest, kas see vägivald on toimunud praeguses paarisuhtes või on varasemas suhtes.

Tugikeskus aitab naisel analüüsida olukorda ning välja selgitad ohud ja riskid naise elule ning turvalisusele.

Meie praktika näitab, et vägivalla ohvri jaoks on kõige olulisem see, et keegi teda ära kuulaks ning usuks. Üsna tavaline on see, et naine ei ole julgenud kellelegi seni rääkida oma suhtes toimunust ning kui on ka julgenud, on hakatud abi asemel naist sildistama.
Tugikeskusse võivad helistada ka naise sõbrad, tuttavad, perekonnaliikmed, kui neil on mure vägivalla ohvri pärast ning soovivad saada teavet, kuidas seda naist paremini abistada.

Tugikeskuse nõustajad kuulavad naist ning pakuvad turvalise võimaluse arutada oma elu korda saamise võimalusi. Soovi korral saab seda teha ka anonüümselt.

2. Juriidiline nõustamine ja psühhoterapeudi/psühholoogi teenus.

Juriidilisele konsultatsioonile ja psühhoterapeudi/psühholoogilisele nõustamise teenusele suunamiseks on vajalik eelnev tugikeskuse spetsialistiga kohtumine.

3. Turvaline majutus

Ohu korral elule ja turvalisusele on võimalik naisel (ja temaga kaasas olevatel lastel) saada ka majutusteenust selleks eraldi majutusüksuses Rakvere linnas. Majutuskoha aadress on salastatud. Majutuskohas on olemas kõik eluks esmavajalik.

Majutusele ei võeta naisi, kes on näiteks joobes ning võivad ohustada seetõttu teisi. Majutusele ei saa kaasa võtta ka lemmikloomi. Majutusteenusel ei pakuta järelevalvet.

Teenuse rahastus

Alates 1. augustist 2018.a kuni käesoleva ajani osutame naiste tugikeskuse teenust Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingute alusel, st teenust rahastatakse riigieelarvest.

Perioodiks 01.12.2023-30.11.2026. a on sõlmitud uus teenuse osutamise leping halduskoostöö seaduse ja ohvriabi seaduse § 15 lg 2 p 3, lg 3 ja § 21 tähenduses.